Son yorumlar

Çok GüzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
beliyorum hanımlar seks için arayın
-----------------------------------------------------
kardeşim okul elbisesini değiştirirken
canım
-----------------------------------------------------
Çok GüzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
19 yaşındayımm amcığa doyamadımm sen belki doyurur
-----------------------------------------------------
Evli Çift
bende sız tanımak ıstrım aysel ve hakan eyer soru
-----------------------------------------------------
Hem Yeyenim Hem Oğlum
güzel
-----------------------------------------------------
Erkek Köpeğim Beni Sikti
kopekle urasma benım cesaretım var sana uyasa.
-----------------------------------------------------
kuzenim dilan
evet sizden yorum bekliyorum ltf.
-----------------------------------------------------
Anemın Acı Cekısı
aynı şeyi ben yaşadım seni cok iyi anlıyorum bu yo
-----------------------------------------------------
Güzel Ayaklar
seninle sıcaak bir gece
-----------------------------------------------------
Canım Karım
amına kodum serefsızı gavat
-----------------------------------------------------

Araç & Gereç

PORNO HİKAYE DUYURU ALANI

Kar?s?na giden yol kocas?ndan gecti

Pazartesi ve Çar?amba günü spora gidip Cengiz'in çok sevdi?i yarra??m? a?z?na verdikten sonra Ayça'ya kavu?mama iki gün kalm??t?, madem do?um günüydü bir hediye almam gerekiyordu ama ne alaca??m? bilmiyordum, zevklerini ö?renmek için Cengiz'e mesaj att?m güllerden çok ho?land???n? belirtip maden özel bir do?um günü olacak sexi çama??r hediye alabilece?imi söyledi, bende bu tavsiye üzerine i? yerine k?rm?z? güllerden olu?an muhte?em bir demet gönderip k?rm?z? ve siyah a??rl?kl? jartiyerli file çorapl? fazlas?yla sexi oldu?unu dü?ündü?üm muhte?em bir kombine e??ek yükü ile para verip güzelce hediye paketi yapt?rd?ktan sonra ofisime geri döndüm. Cuma günü göndermi? oldu?um çiçeklerin iletildi mesaj? geldikten 5 dakika sonra Ayça beni arayarak te?ekkürlerini ve ak?am özellikle bekledi?ini belirtti, gelmez olurmuyum i? ç?k??? özellikle gelece?imi ve esas hediyesini orda verece?imi söyledim kendisine, aram?zda geçen konu?ma ald???m hediyeyi giyece?ini dü?ünmek bile yarra??m?n havalanmas?n? sebep olmu?tu, o gün bir türlü ak?am olmak bilmedi ama sonunda ak?am 7.30 gibi i? yerinden ç?karak hediyesi ve ald???m Frans?z ?araba ile birlikte evlerine do?ru yola ç?kt?m, Akmerkez' e çok yak?n bir sitedeydi evleri, evlerine girdi?imde Ayça'n?n tek parça tüm hatlar?n? ortaya ç?karan siyah ve dizüstünde biten bir elbise içinde ve tek parça elbiseyi tamamlayan file çoraplar ve topuklu ayakkab?lar içinde görmek harikayd? aç?kças?, hediyemi ve ?arab? Ayça'ya verip içeriye girdi?imde davet edilen k?zl?-erkekli 3 ki?inin daha oldu?unu gördüm, tan??ma fasl?ndan sonra Cengiz'in ikram etti?i ?araplarla birlikte sohbete ba?lam??t?k, i? yerlerinden arkada?lar?yd? ve ikisi ni?anl? cift di?eri ise tek gelen Belgin isimli arkada?lar?yd?, ?araplar? içerken bir taraftan da Ayça ve Belgin sofray? haz?rlamak için mutfa?a gidip geliyorlar ve her giri? ç?k??lar?nda Ayça'y? ba?tan a?a?? süzüp sallanan kalçalar?n? muhte?em bacaklar?n? seyrediyordum, asl?nda arkada?? Belgin de fena de?ildi ama ben buraya Ayça için gelmi?tim ve bu ak?am o hedefi tam 12 den vurmal?yd?m. Olu?an muhte?em ziyafet sofras?n?n kraliçesi ve ba? tac? tabiki Ayça'yd?, Cengiz masan?n bir ba??na oturmu? Ayça ise di?er ba?a, ni?anl? çift yan yana oturmu? ben ise Ayça'n?n sa??na yan?ma ise Belgin oturmu?tu. Yemek esnas?nda ?arap kadehleri h?zla tükeniyor, yeni tan??an bizler daha samimi konu?maya ba?l?yor ve rahat bir ortam olu?uyordu, sofradan k?sa süreli?ine sigara içmek için müsade istedim ve Cengiz'in burda içebilirsin dedi?i cam balkonlu yerde elimde ?arap kadehi ile sigara m? tüttürmeye ba?lad?m.Cengiz sigara içece?im yeri gösterirken uslu durmam?? eliyle pantolonumun üzerinden yarra??m? ok?ayarak bu gece bu yarra??n gecesi olacak demi?ti, zaten azg?n halde olan yarra??m bu ok?amayla iyice isyan eder ba?kald?r?r hale gelmi?ti, Cengiz beni cam balkonda yanl?z b?rakt?ktan sonra sigaram?n bitmesine yak?n Belgin elinde kadehiyle yan?ma geldi ve fazla sigaran varm? diyerek sigara istedi. Sigara m? yeni bitirmi? olmama ra?men Belgine ikram etti?im sigara ile bir sigara daha yakt?m. Beraber sigara ve ?arap içip havadan sudan konu?uyorduk, Belgin'in de fizi?i fena de?ildi özellikle ince çoraplar bacaklar?nda güzel duruyordu ve en dikkat etti?im ?eylerden biri olan elleri de çok güzel ve bak?ml?yd?, Belgini bir kenara yazm??t?m daha sonra onunla da ilgilenecektim ama bu ak?am s?rada Ayça vard?, sigaralar? bitirdikten sonra salona geçti?imizde sofran?n ortas?nda do?um günü pastas?n? gördük pasta kesme ve hediyeleri açma zaman? gelmi?ti ama tan?mad???m insanlar?n önünde benim hediyemi açmas? biraz garip olacakt? aç?kças? ???klar karart?l?p mumlar yak?ld?ktan sonra Ayça mumlar? üfleyip tebrikleri kabul etti ve s?ra hediyeleri açmaya gelmi?ti. Tüm paketler ortada duruyor fakat benim hediye paketim ise yerinde yoktu, anla??lan Cengiz ortadan kald?rm?? olmal?yd?, Ayça tüm hediyeleri açt? te?ekkür etti ve dönüp senin hediyene bakt?m ama de?i?tirmem gerekti?i için burda açmak istemedim dedi. Pasta fazl?ndan sonra koltuklara geçip kadehlerimizde ki ?araplar? tüketmeye devam ettik. Bir süre sonra ni?anl? çift e?lenceye d??arda devam edeceklerini söyleyerek evden ayr?ld?, evde sadece ben cengiz belgin ve ayça kalm??t?k, Ayça müsade isteyerek yan?m?zdan ayr?ld?, Belgin ile Cengiz sofradakileri mutfa?a ta??ma i?ine koyuldular bense salonda tek ba??na oturup ?arab?m? içiyordum. Kadehimdeki bitince götürmek için mutfa?a yöneldi?imde Cengiz'in Belgini duvara dayay?p öptü?ünü gördüm, fazlas?yla ate?li bir öpü?me ya??yorlard? ve beni fark etmemi?lerdi bile bir taraftan öpü?ürken di?er taraftan Cengiz Belginin bedenini ok?uyor di?er taraftanda a??a?? yukar? sürtünüyordu, ayak üstü oyna?an çiftleri rahats?z etmemek için ses ç?karm?yordum, öpü?meler devam ederken Cengiz bu sefer belgini çevirip yüzüstü duvara dayad? ve ete?ini s?y?r?p külotlu çorab?n?n üstünden götüne sürtünmeye ba?lad?, söyledi?im gibi Belgin'in fizi?i de fana görünmüyordu ama ?imdi bu halde görünce bacaklar?n?n sütun gibi düz ve uzun oldu?u daha belli oluyordu.Tahminim oydu ki Cengiz bu hatunu daha önceden sikmi?ti yoksa evde kar?s? ve ben varken içilen bir kaç kadeh ?arab?n etkisi ile bu kadar rahat ve fütursuz davranmas? söz konusu olmaz diye dü?ünüyordum Onlar bu ?ekilde ayak üstü oyna??rken içerden Ayça'n?n topuklar?n?n sesi gelmeye ba?lad?, hemen salona do?ru yöneldim ve ?arap ar?yor gibi davranmaya ba?lad?m Ayça salona girdi hediyen için çok te?ekkür ederim çok zevklisin di?erlerinin yan?nda açmak istemedim bu kadar zevkli oldu?unu dü?ünmemi?tim dedi te?ekkür için yana??mdan öptü, salondaki tekli koltuklar?n birine oturdum kalbim küt küt at?yordu, Ayça tam kar??ma oturdu, bu s?rada Belgin ile Cengiz mutfaktan toparlanm?? bir halde ellerinde ?arap ?i?esi ile içeriye geldiler. Kar??mda oturan Ayça arada bacak bacak üstüne atarken fazlas?yla rahat davran?yor ve tüm derinliklerini gösterir ?ekilde baca??n? ay?r?p di?erinin üstüne at?yordu, fark etti?im ?ey ?uydu benim ald???m sexi çama??rlar? içine giymi?ti, içim içime s??m?yordu, gecenin daha yeni ba?lad??? belli oluyordu, tekrar sigara içmek için cam balkonlu odaya yöneldi?imde arkamdan Belgin'in de geldi?ini fark ettim, anla??lan yine yanl?z sigara içemeyecektim, Önce Belgine ikram edip arkas?ndan ben sigara m? yakt?m, sigaramdan nefes al?rken Belgin bana seni ne bu kadar etkiledi söyle bakal?m dedi, anlams?z anlams?z surat?na bakarken elinde tuttu?u kadehle pantolonumu göstererek kahkaha att?, kafam? e?di?imde biraz önce Ayça'n?n manzaras?ndan dolay? yarra??m?n kalkm?? ve kuma? pantolondan belli oldu?unu fark ettim, hafif çak?r keyif olman?n ve Belgin'in kahkahalar?n? verdi?i cesaretle " Biraz önce mutfakta duvara dayal? halde Cengiz sana sürtürünürken gördü?üm bacaklar?n" beni etkilemi? olmal? diye cevap verdim, Belgin'in kahkahas? birden kesildi ve bizi dikizleyen senmiydin dedi, ben görülmedi?imi zannetmi?tim ama me?erse Belgin beni fark etmi?, evet bendim ve manzara harikayd? aç?kças?, umar?m yar?m kalmam??t?r dedim, malesef yar?m kald? ve hevesimiz de kursa??m?zda kald? aç?kças? dedi, peki dedim Ayça görseydi ne olurdu dedi?imde onlar birbirlerini rahat b?rak?yorlar bu tür ?eyleri dert etmezler ve Cengizle birlikte oldu?umu biliyor dedi, ayr?ca Cengiz'i spor salonunda sikti?ini de ben biliyorum senden gayet memnun kalm?? özellikle k?ll? gö?sünden ve hemen sakinle?meyen yarra??ndan memnun kalm?? deyip, sigaras?n? söndürüp içeri geçti.Bir süre sonrada ben içeriye geçtim salonda Cengiz oturuyor Ayça kafas?n? Cengiz'in kuca??na koymu? uzan?yor Belgin ise ikili koltukta bacaklar?n? uzatm?? elinde telefonunu kurcal?yordu. Ayça'n?n ayaklar?n? uzatt??? tarafta ki koltu?a oturarak ?arab?m? içmeye ba?lad?m art?k fileli çorapl? bacaklar?n? string külodunu ve bald?rlar?n? çok rahat görüyordum, manzara harikayd? aç?kças? ortam tam çak?r keyif insanlar?n ortam? olmu? kimse kimseyi dert etmiyordu, Cengizle sohbet ediyor Ayça'n?n ap?? aras?n? seyrediyor bir taraftan da Belgine laf at?yordum, Cengiz bir ara Belgine seslenerek hadi bana yard?m et aperatif bir?eyler getirelim dedi ve Belginle birlikte mutfa?a gittiler, Ayça ?imdi yan yatm?? bana bak?yordu, Cengizin son aylarda neden ne?eli oldu?unu anlad?m bunun kayna?? sensin dedi ve ne yapt?ysan iyiki yapm??s?n tad?m?z geldi dedi gülümseyerek, bende fazla bir?ey yapmad?m belli bir hedefim var ve ona ula?mak için kocana yard?m edip, do?al davrand?m sadece dedim elindeki kadehi uzat?p hadi bana ?arap doldur getir dedi. Muftakta neyle kar??la?aca??m? tahmin ediyordum bu ikisi yine birbirlerine yumulmu?tur derken, mtfa?a girdi?imde Belgini'in tezgaha dayand???n? külotlu çorab?n? ve külodunu dizlerine kadar s?y?rd???n? ve Cengizin diz çökerek Belginin amc???n? dilledi?ini gördüm kafas?n? geriye atm?? keyfini sürüyordu, içeriye ad?m att???mda beni fark etti ve hadi gel buraya dedi Belgin, gel ve sende keyfini sür Cengiz beni görünce yalamay? kesmi?ti, Belginin yan?na geldim elini uzat?p kemerimi çözüp fermuar?m? aç?p eliyle yarra??m? külodumdan d??ar?ya ç?kard? zaten sabahtan beri rahatlamak isteyen yarra??m hapisten kurtulunca kendine gelir gibi oldu, hadi sende dayan tezgaha dedi ve dönüp Cengize hadi ?imdi ikimizi de yala dedi,Cengiz bu sefer önce benim yarra??m? yalamaya ba?lad? bir eliylede Belginin am?n? parmakl?yordu, beni b?rak?p Belgini dilliyor eliylede yarra??m? ok?uyordu ve bu i?i çok zevkle yap?yordu, ne kadar süre bu ?ekilde yalad? hat?rlam?yorum ama birden " Ben içerde ?arap bekliyorum siz burda keyif sürüyorsunuz" diyen bir ba??rmayla irkildik, Ayça mutfa??n kap?s?n?n önünde durmu? ve bizi o halde görmü?tü, hemen toparlanmaya çal??t?m Cengiz ile Belgin rahat davran?yor acele etmeden üstlerini düzeltiyorlard?, Salona geçti?imizde Ayça fazlas?yla sinirli bir halde tekli koltu?a oturmu? bacak bacak üstüne atm?? bir halde söyleniyordu, birden Cengiz'e döndü ve arkada??n bu gece cezal? do?um günü çocu?u benim ama onun ilgisini ba?ka ?eyler çekmi? dedi ve aya?a kalk?p içeriye gitti. Ben surat?m dü?mü? koltu?a s???nm??ken Cengiz ile Belgin kahkahalarla halime gülüyordu ikili koltu?a oturdular gülmeleri sona erdi ve bir?ey olmam?? gibi öpü?meye ba?lad?lar, art?k yava? yava? üzerlerindeki k?yafetleride ?ehvetle ç?k?yor ve tamamen ç?plak kalmak için acele ediyorlard?. ?kiside ç?r?lç?plak kald???nda Belgin'in muhte?eme yak?n ç?plak bedeni gözlerimin önündeydi, memeleri küçüktü ama bedeni bacaklar? götü harikayd?, özellikle am?n?n üzerinde ?ekilli kesti?i k?llar?na bay?lm??t?m, muftakta Cengiz Belgini yalam??ken ?imdi Cengiz koltukta oturuyor Belgin dizlerinin üzerinde Cengizin yarra??n? emiyordu s?rt? bana dönüktü ve götü harika görünüyordu. Yalad? emdi, yalad? emdi ve sonunda aya?a kalk?p s?rt?n? Cengize dönerek kuca??na oturmaya ba?lad? bir eliyle yarra?? tutuyor di?er taraftan e?ilip am?n?n dudaklar?n? yarra?a yakla?t?r?yordu yava? yava? e?ildi yarra??n ba?? am?nda kayboldu biraz daha bast?rd? ve en sonunda tek hareketle Cengizin yarra??n? komple am?na gömdü, birkez daha yükselip bast?rd? ve zaten yalamaktan ?slanm?? yarrak çok rahat bir ?ekilde Belginin am?n?n derinliklerine girip ç?kmaya ba?lad? kar??mda güzel siki?iyorlard? aç?kças?, hatun yapt??? i?i biliyordu Cengizde üstüne ç?km?? bu k?sra??n hakk?n? veriyordu aç?kças? kar??lar?nda bu siki?i seyretmek çok zevkliydi ama benim ta??aklar?m art?k zonklamaya ba?lam??t?, aya?a kalkt?m Belginin gözlerinin içine baka baka tamamen ç?r?lç?plak kalana kadar soyundum ve yanlar?na gittim ve yarra??m? a?z?ma vermek istedim, sen cezal?s?n dedi almak istemedi yapacak tek ?ey saçlar?ndan tutup zorla yarra??m? a?z?na vermekti ve bende öyle yapt?m almak istemedi dudaklar?n? kaç?rd? ama arkamdan gelen " al o yarra?? a?z?na" emriyle uslu bir çocuk gibi a?z?na al?p yalamaya ba?lad?, emri veren salona giren Ayçayd? ve ?imdi koltu?a oturmu? bizi seyrediyordu Cengiz alttan Belginin am?na koyuyor ben ise a?z?na vermi? emdiyordum, bir süre sonra Belgin pozisyon de?i?tirerek bu sefer yüzüstü Cengizin kuca??na oturdu ?imdi harika götü tam kar??mdayd?, Ayça bu sefer arkadan hadi sik ?u kalta??n götünü emrini verdi ama ben diz çöküp yalamaya ba?lad?m, madem cezal?yd?m emirlere uymam gerekmiyordu Cengiz bir taraftan Belgini sikerken ben ise göt deli?ini dilliyordum, Belgin iyice ç?lg?na dönmü?tü hareketleri h?zlanm?? uçmaya yakla?m??t? ama bu kadar çabuk olmazd? biraz ac? çekmesi gerekiyordu, aya?a kalk?p yarra??m? tükürükledim ve Belgin'in deli?ine dayad?m bast?rd?kça ac? çekiyordu Cengiz belinden iyice kavram?? biryere kaçam?yordu bast?rd?kça darac?k göt deli?i yar?lmaya ve yara yara sokmaya ba?lad?m. Soktukça Belgin ac?dan ç??l?k at?yor iki yarra?? yemenin ac?s?n? ya??yordu, bu sefer arkadan " yeter yapmay?n çok ac?yor belli " sesi yükseldi ama art?k durulmazd? ve yarra??m? o darac?k göt deli?ini yara yara soktum. ?imdi iki yarrakta Belginin içindeydinefes almakta zorlan?yordu Cengiz altta oldu?u için fazla hareket edemiyor ben girip ç?k?yordum, soktukça ç??l?k at?yor yeter diye inliyordu ama art?k durmak imkans?zd? ben durdu?um zaman Cengiz pompal?yor o durunca ben pompal?yordum, sonunda Belgin hayk?rarak ç??l?k ata ata bo?almaya ba?lad? aram?zda k?vran?yordu, keik fakat derin derin nefes al?yor bir taraftanda küfrediyordu, arkas?ndan Cengiz Belgine iyice kökleyerek am?na akmaya ba?lad?, s?ra bana gelmi?ti bir iki defa daha Belginin götüne kökledikten sonra aç?lan yarra??m?n ucundan döllerim Belginin götünün derinliklerine akmaya ba?lad?, Cengizi du?ta ilk sfer sikti?im deki gibi tamam?n? ak?tmayacakt?m, elimle yarra??m? kavray?p köküne bast?rd?m ve akmay? kesip yarra??m? Belgin'in götünden ç?kard?m sonra koltu?a ç?k?p Cengizin a?z?na yakla?t?rd?m ve hadi em yarra??m? ibne dedim, Cengiz Belginin götünden ç?km?? yarra??m? büyük bir zevkle emmeye ba?lad?, Belgin hala Cengizin üstündeydi saçlar?ndan tutup kafas?n? çevirdim ve Cengizin a?z?ndan ç?kard???m yarra??m? bu sefer Belgine emdirmeye ba?lad?m, ?imdi bir Cengize bir Belgine emdiriyordum, en sonunda Belginin a?z?ndan ç?karp Cengizin a?z?na verdim ve kalan döllerimi bo?az?ndan a??a??ya ak?tmaya ba?ald?m, bacaklar?m titriyordu, yine hiç bir damlas?n? ziyan etmedi ve hepsini yuttu, Cengizin a?z?ndan ç?kt?ktan sonra Ayçaya do?ru dönüp i?te kocan olacak ibnenin ne?esini yerine getiren buydu deyip yarra??m? sallaya sallaya içeriye banyoya yöneldim....

( Gecenin Sonu... )
  • Görüntülenme: 535
  • Tarih : 2016-01-19 01:08:48

Yorumlar

Bu Hikayeye Henüz Yorum Yazılmamış
Neden ilk yorumu siz yapmıyorsunuz ?


Site Haritası seks hikayeleri
RSS Sex Hikayeleri Porno hikayeler Sex Hikayeler - Sikiş Hikaye