Son yorumlar

Çok GüzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
beliyorum hanımlar seks için arayın
-----------------------------------------------------
kardeşim okul elbisesini değiştirirken
canım
-----------------------------------------------------
Çok GüzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
19 yaşındayımm amcığa doyamadımm sen belki doyurur
-----------------------------------------------------
Evli Çift
bende sız tanımak ıstrım aysel ve hakan eyer soru
-----------------------------------------------------
Hem Yeyenim Hem Oğlum
güzel
-----------------------------------------------------
Erkek Köpeğim Beni Sikti
kopekle urasma benım cesaretım var sana uyasa.
-----------------------------------------------------
kuzenim dilan
evet sizden yorum bekliyorum ltf.
-----------------------------------------------------
Anemın Acı Cekısı
aynı şeyi ben yaşadım seni cok iyi anlıyorum bu yo
-----------------------------------------------------
Güzel Ayaklar
seninle sıcaak bir gece
-----------------------------------------------------
Canım Karım
amına kodum serefsızı gavat
-----------------------------------------------------

Araç & Gereç

PORNO HİKAYE DUYURU ALANI

Arkada??m?n Türbanl? Harika Ablas?

MerhabaXhamster okuyucular? sizlere 10 y?l önce ya?ad???m ama hala akl?mdan ç?kmayan güzel bir an?m? anlatmak istiyorum. O zamanlar 19 ya??na yeni girmi? ve daha yeni ergenlikten ç?km?? bir gençtim. Bizüm üst katta kalabal?k bir aile ya??yordu. Bu ailenin iki k?z? bir de benimle ayn? ya?ta olan o?ullar? vard?. Tabi o?ullar? ile ayn? ya?ta oldu?um için çok iyi anla??r ve s?k s?k gidip gelirdik. Ailenin iki k?z? da türbanl? k?zlars?. Çok samimi bir ili?kimiz oldu?u için annem olmasa bile ben tek ba??ma da giderdim onlara. Fakat i?ler ergenli?e girmemle de?i?meye ba?lad?. Ergenli?e ad?m at?p kad?nlara ve cinselli?e ilgi duymaya ba?lay?nca ben Hüseyin'in büyük ablas? ?lknur'a farkl? bir gözle bakmaya ba?lad?m. Ya??m ondan orta düzey oldu?u için benden çekinmiyor, onlarda oldu?um zaman ba??n? örtme gere?i duymuyordu. D??ar? ç?kt???nda ise türban?n? tak?p makyaj?n? yap?yordu. Nedense bana türbanl? iken daha seksi görünüyordu.

1.70 boylar?nda, 55 kilo, çok güzel bir yüz, diri gö?üsler... Ama en seksi gelen yeri bana a?z?yd?. Bazen benle konu?tukça o dudaklarla saatlerce öpü?meyi hayal ediyor, dedi?i hiç bir ?eyi dinlemiyordum. Giderek ona kar?? dü?üncelerim tak?nt? haline gelmeye ba?lad?. Geceleri onunla ilgili fanteziler kuruyor, onu dü?ünerek mastürbasyon yap?yordum. Hüseyinlere gitti?imde bir bahane ile sürekli ?lknur'un odas?na giriyor, çekmecesinden iç çama??rlar?n? ç?kar?p dokunuyor, kokluyordum. Bir gün yine onlara gitti?imde, ?lknur eve geldi ve gelir gelmez du?a girmi?ti. Du?tan ç?k?p odas?na geçtikten sonra tuvaletim geldi bahanesiyle banyoya girdim ve kirli sepetini aç?p az önce ç?kard??? k?yafetlere dokunmak istedim. Külotlu çorab?, ete?i, bluzu hepsi oradayd?. Banyoda onlar? yere serip, içinde o varm?? gibi öpmeye ve penisimi sürttü?ümü de hat?rl?yorum. Bir zaman sonra ?lknur ni?anland?. Ni?anl?s?yla da ailesiyle de tan??t?m.

Uyuz olarak bak?yordum adama. Acaba evlenmeden seks yapacaklar m? diye dü?ünmekten içim içimi yiyordu. 1 sene kadar ni?anl? kald?lar ama evlenemeden ni?an? att?lar. Bu s?rada ben de büyüdüm, k?z arkada?lar?m oldu, cinsel tecrübelerim oldu ama ?lknur'u her gördü?ümde yine de akl?mdan onu geçiriyordum. Art?k onlara gitti?imde hemen ba??n? örtüyordu. Uzun süren bir ili?ki ya?ad?m üniversiteden tan??t???m bir k?zla. Hepsinde de?il tabi ama baz?lar?nda onu ?lknur olarak hayal ediyordum. Türbanl? fantezisi yapmak istedi?imi söyledim s?rf ?lknur'a daha fazla benzesin diye ama kabul ettirememi?tim. Zaman geçti ama ?lknur evlenemedi. Geçen y?l, o 34 ben ise 24 ya??ma geldim. Hüseyin de ni?anl?yd? ve dü?ünü olacakt?. Di?er ablas? da zaten 3-4 y?l önce evlenmi?ti. Hüseyin'in dü?ünü eve çok yak?n bir dü?ün salonunda oldu. Ben de delikanl?luk arkada??m?n dü?ününde haz?r bulundum tabi. Gözüm hemen ?lknur'a tak?ld?. Gri tek parça parlak bir elbise ve siyah topuklu ayakkab? giyinmi?ti.

Ba??nda siyah bir ?al vard?. Dizinden a?a?? olan y?rtmac?ndan külotlu çorab? görünüyordu. Elbisesi çok dard? ve kalçalar? ile diri gö?üsleri çok güzel görünüyordu. Dü?ün boyu ordan oraya ko?turdu ve gözüm sürekli üzerinde kald?. Ara s?ra yanyana denk dü?üyor, konu?uyorduk ve gülümsüyorduk. Bir ara yan?ma geldi ve "tak?lar? eve götürmemiz gerekiyor, tek gitmek istemem gelsene benle" dedi. "Tamam gelirim" dedim ve gelin odas?na geçtik. Tak?lar? çuvala doldurdu ve salondan ç?k?p eve do?ru yürümeye ba?lad?k. Apartmana geldi?imizde s?rf o geni? kalçalar?n? görebileyim diye merdivenlerde arkas?ndan ç?kt?m. Asansöre bindik ve ensesine yakla?arak o harika kokusunu içime çektim. Ayakkab?lar?m?z? ç?karmadan eve girdik, çuval? salona koydu ve "sigaran yan?nda m?" diye sordu. Daha önce hiç sigara içti?ini görmemi?tim. "sen içiyo musun sigara" diye sordum "ara s?ra bazen i?te can?m s?k?l?nca" dedi. Sigara paketini ç?kard?m ve mutfa?a geçtik. Masaya kar??l?kl? oturup sigaralar? yakt?m."hay?rd?r neden can?n s?kk?n ki" dedim. Sigaras?ndan bir duman çekti ve cevap veremeden gözleri doldu, a?layama ba?lad?. "haydaa noldu ?imdi ?lknur abla" diyerek aya?a kalk?m yan?na yakla?t?m. Gözya?? makyaj?n? ak?tt? ve siyah göz makyaj? yanaklar?ndan süzüldü. "ya kaç ya??na geldim karde?lerim evlendi ben hala evdeyim. K?smetsizim yaa" diyerek a?lamaya devam etti. "olur mu abla, her?eyin hay?rl?s? bo?ver acele olaca??na geç olsun iyi olsun" diye bo? bo? z?rvalad?m. Elimi omzuna koydum. Aya?a kalkt? ve bana sar?larak daha ?iddetli a?lamaya ba?lad?.

Ben de s?rt?n? s?vazlad?m "olsun abla herkes gider ama ben var?m yan?nda bak" dedim. Birden ba??n? geri çekti ve duda??ma öpücük kondurdu ve hemen geri çekti! O an kalbim duracak gibi oldu, y?llard?r hayal etti?im kad?n duda??m? öptü. Dondum kald?m ve gözlerime bakmaya ba?lad?. Ben elimi s?rt?ndan indirdim, kollar?m? bo?lu?a b?rakt?m. Tekrar bir öpücük kondurdu, ellerimi beline koydum ve yava?ça öpü?meye ba?lad?k. "nap?yorum ben offf" diyerek kendini benden çekti. "sen ?u an hayallerimi gerçekle?tiriyorsun" dedim ve belinden kavrayarak onu kendime geri çektim. Daha sert daha h?zl? öpü?meye ba?lad?k. Mutfaktan ç?kar?p, hole geçtik. Sert bir hamleyle onu s?rt?n? duvaraya dayad?m. Hayvan gibi öpmeye ba?ld?m. O da ayn? ?ekilde kar??l?k veriyordu. Muhte?em kokusunu içime çekiyordum. Elimi y?rtmac?n?n oldu?u bacaktan gezdirirken, parmaklar?mla ete?ini yava? yava? yukar? çektim. Parma??m külotlu çorapl? baca??na ilk temas etti?inde aletim kale dire?i gibi oldu. Elimi ete?inden içeri sokup bacaklar?n? ok?uyordum bir yandan öpü?ürken. Ete?inin içinden kalçalar?n? ok?amaya ba?lad?m. Boynumu, çenemi öpüyordu ?lknur da. Çok istekliydi. Gömle?imi ç?kar?p att?m. E?ildim ve ete?inin alt?ndan külotlu çorapl? bacaklar?n? öpmeye ba?lad?m.

Topuklu ayakkab?s?ndan aç?kta kalan ayaklar?ndan ba?layarak dizlerine kadar öpe ok?aya ç?kt?m. Dizinden yukar?ya ete?ini toplad?m bald?rlar?n? ve vajinas?na geldim. Çorab?n?n içinden giydi?i siyah dantelli külodu gördüm. Elimle ok?amaya ba?lad?m. Zevk almaya ba?lad?. Eliyle saç?m? tutuyordu. Aya?a kalkt?m ve yüzünü duvara dayad?m. Elbisesinin arkadan fermuar?n? açt?m ve kollar?n? s?y?rarak a?a?? indirdim. Küloduyla uyumlu siyah sutyeni ç?kt? kar??ma. Ellerimi arkas?ndan gö?süne att?m. Gö?üslerini bir süre sutyeninin üstünden s?kt?ktan sonra omuzlar?n? öpe öpe gö?üslerini d??ar? ç?kard?m. Sa? elimle gö?sünü ok?uyor, sol elimle vajinas?n? s?k?yordum. Kula??na yakla??p, "içeri geçelim mi" dedim. "hadi" dedi ve öpü?e öpü?e odas?na geçtik. Y?llarca hayal etti?im yatakta, çekmecesinden çama??r al?p dokundu?um odada o kad?nlayd?m ?imdi. Gerçek olamazd?. Heyecandan kalbim h?zla çarp?yordu. ?lknur'u s?rt üstü yata??na att?m ve pantolonumu, ayakkab?lar?m? ve çorab?m? ç?kard?m. Sadece boxer?m kald? üzerimde. Üzerine ç?k?p gö?üslerini, boyununu, dudaklar?n? öpmeye ba?lad?m. Çenesini ?s?r?yor, omuzlar?n? somuruyordum. Sutyenin kopças?n? ç?kar?p att?m. A?a?? geldim, elbisesini belinde toplay?p çorab?n?n üzerinden vajinas?n? sertçe öpmeye ba?lad?m, gö?üslerini s?karak. ?nliyor ve sert nefesler al?yordu.

Birden telefonu çalmaya ba?lad?. H?zl?ca aya?a kald? ve içeri ko?tu. "nap?yorum ben, nap?yorum ben" diye söylendi telefona ko?arken. Pe?inden gittim ve telefona "ya çok yorulmu?um, ba??m döndü, istifra ettim saat dinlenip gelece?im, yok yok kimse gelmesin" dedi. "burda b?rakal?m. Çok yaln?? bi?ey yap?yoruz, bunlar hiç ya?anmad?, hiç olmad?" dedi. "as?l böyle kal?rsa bitmez, gel bitirelim ve hiç ya?anmam?? gibi ç?k?p gidelim" dedim. "?u an ya?ad?klar?m?z benim gençlik hayallerim, ben kendimi tan?d?m tan?yal? seni hayal ettim, ?u hissi tatmak istedim. Yar?m b?rakamam" dedim. "zaten daha fazla ileri gitmeyecektim, ben bakireyim ve öyle de kalaca??m" dedi. "evet ?u an senle bi ilk ya??yorum ama gerçek ilk gecemi kocama saklamak istiyorum" dedi. "evlence?inin bi garantisi yok, bu olas?l?kla ya?ayamazs?n. Hele ?u an olanlardan sonra asla ya?ayamazs?n" dedim. "bilmiyorum oufff. ?u an karde?im evleniyor ama benim yapt???ma bak" dedi. "sonra üzülece?in hiç bir ?eyi sana yapmam, yapt?rmam bana güven" dedim ve elinden tutarak odaya geri çektim. Oturduk ve öpü?meye ba?lad?k.

Çalan telefon h?z?m?z? kesti?i gibi onun iste?ini de azatlm??t?, belliydi. Elimi bald?r?na att?m ok?amaya ba?lad?m. Yava?ça yat?rd?m. Boxer?m? indirdim, aletimi gö?üslerine dokundurmaya ba?lad?m. Gö?üslerin aras?na ald?m ve yava?ça hareket ettirdim. Ucunu çenesine de?dirdim. "yala" dedim ve dilini de?dirdi yaln?zca. Dudaklar?n?n etraf?nda gezdirdim. Burnuna, yanaklar?na de?dirdim. Aln?nda, gözlerinde dola?t?rd?m. Ters dönüp vajinas?na yumuldum. "çorab?n?n yede?i vard?r, y?rt?yorum" dedim ve hafifçe vajina k?sm?ndan delik açt?m. Külodunu kenara çekip dil atmaya ba?lad?m. Bembeyaz, süt gibi bir vajinas? vard?. Tertemizdi ve mis gibi kokuyordu. ?nlemeye ve zevke gelmeye ba?lad???n? hissettim. Dizlerini k?rararak yukar? kald?rd?m, tamamen kafam? vajinas?na gömdüm. Dilimle içeri girip ç?k?yor, bir yandan da bald?rlar?m? ok?uyordum. Yava? yava? suyu gelmeye ba?lad?. Parma??m? da sokmaya ba?lad?m. Vajinas?n?n etraf?n? somurdum. Yukar? ç?k?p göbe?ini öpüyordum. Gö?üs, boyun öperek yukar? ç?kt?m ve burnumu burnuma de?direrek yüzündeki s?cakl??? hissettim. Gözlerini kapad?. "bana bak" dedim. Gözlerini açt?. "haz?r m?s?n" diye sordum. "pi?man olaca??m? biliyorum ama yapabilirsin" dedi.

Dizlerimin üzerine do?ru kalkt?m. Çorab?na biraz daha delik açt?m. Elbisesi de hala belinde toplanm?? ?ekilde üzerinde duruyordu. K?r?lm?? dizlerini yana iyice çektim ve gözlerini kapat diyerek hafifçe içeri soktum. 4-5 giri? ç?k??tan sonra aletim kanl? olarak ç?kmaya ba?lad?. 34 ya??ndaki ?lknur'u art?k gerçek bir kad?n yapm??t?m. Çok yüksek sesli olmasa da ba??r?yor ve derin nefesler al?yordu. Komidinin üzerindeki ?slak mendile e?ildim ve kanlar? temizledim. Tekrar sokup bir kaç giri?ten sonra h?zland?m. Gözlerimi kapad?m ve 10 y?ld?r kurdu?um tüm hayallerin, fantezileri akl?ma getirdim. Daha çok h?zland?m ve hayat?m boyunca almad???m bir zevke eri?tim. Bacaklar?n? omzuma ald?m. Daha da çok h?zland?m ve çok sert darbelerle girmeye ba?lad?m. Öyle ki yata??n ba?? duvara serçe vuruyor ve gürültülü sesler ç?kar?yordu. ?lknur da t?rnaklar?yla yata?? s?k?yor, gözleri kapal? ?ekilde delice inliyordu. Üzerine e?ildim. Kula??na nefes vermeye, öpmeye ba?lad?m. Bir yandan da tüm gücümle vajinas?na sokup ç?kar?yordum. Elleriyle s?rt?m? kavrad?, t?rnaklar?yla kaz?maya ba?lad?. Kula??na "sen benim gençli?im, hayallerimsin" dedim. Dudaklar?na yap??t?m. Ac?dan alt duda??m? ?s?r?yor, s?rt?m? kaz?yor ve kas?l?yordu.Bacaklar? havalan?yor, bazen s?rt?ma yumruk at?yordu. Terden surat?ndaki makyaj birbirine girmi?ti. Birbirimizin dudaklar?n? ?s?r?yor ve seri hareketlerle girip ç?kmaya devam ediyordum. Aletimi içerden ç?kard?m ve arkan? dön dedim. ?lknur'u yüzüstü yat?rd?m. Dizlerimin üstüne oturdum, arkas?ndan vajinas?na girdim. A?a?? sarkan gö?üslerini s?k?yor, dogstyle pozisyonunda h?zl?ca gidip geliyordum. Bazen parma??m? a?z?na sokuyordum ve delice ?s?r?yordu. Yataktan a?a?? indim ve onu da indirdim. Elbisesinin ete?i de ayaklar?na kadar dü?tü böylece. Kollar?n? yata?a dayad?m ve onu ayakta domaltt?m. Ete?ini s?y?r?p külotlu çorapl? bacaklar?n? ok?ayarak arkadan vajinas?na soktum tekrar aleti. "sana ço?u kez bunu yapmak istemi?tim" dedim. Omuzlar?ndan tutarak ve kendime çekerek h?zl? h?zl? sokup ç?kard?m. O s?rada bo?alaca??m? hissettim ve kendimi geri çekerek yere, hal?ya bo?ald?m. ?lknur da kendini yata?a att?, derin derin nefesler ald?. Yan?na yatt?m. Yanaklar?nan öptüm. Te?ekkür ettim ve özür diledim. Ömrümde böyle zevkli bir deneyim ya?amam??t?m. O an ölsem, hayat? zirvede b?rakt?m diyebilirdim i?te. Ayakland?, tela?la üzerini giyinmeye ba?lad?. "Sen hemen temizlen ve dü?ün salonuna geç, ben evi ve buralar? temizler gelirim" dedim. Hiç bi?ey demedi. Dediklerimi yapt? ve evden ç?kt?.Ben de etraf? sildim, du? ald?m ve kap?y? çekerek ç?kt?m. Salona gitti?imde hiç bir ?ey olmam?? gibi etrafta dolan?yordu. Gece boyu hiç konu?mad?k. 2 gün sonra apartmanda kar??la?t?k ve dü?man?ym???mcas?na yan?mdan sinirle geçti. O günden bu yana da konu?muyoruz. Kar??la?t???m?z da selamla?m?yoruz bile. Yan?m?zda ba?kalar? varsa, zoraki selam-selam o kadar. 1 sene geçti üzerinden ve hala unutam?yorum ve hiç bir zaman da o ak?am? unutmayaca??m!
  • Görüntülenme: 1046
  • Tarih : 2016-01-19 01:09:18

Yorumlar

Bu Hikayeye Henüz Yorum Yazılmamış
Neden ilk yorumu siz yapmıyorsunuz ?


Site Haritası seks hikayeleri
RSS Sex Hikayeleri Porno hikayeler Sex Hikayeler - Sikiş Hikaye