Son yorumlar

プk GzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
beliyorum hanmlar seks i蓾n arayn
-----------------------------------------------------
kardeim okul elbisesini de簨tirirken
canm
-----------------------------------------------------
プk GzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
19 yandaymm amc簜 doyamadmm sen belki doyurur
-----------------------------------------------------
Evli パft
bende sz tanmak strm aysel ve hakan eyer soru
-----------------------------------------------------
Hem Yeyenim Hem O簰um
gzel
-----------------------------------------------------
Erkek K鞿e簨m Beni Sikti
kopekle urasma benm cesaretm var sana uyasa.
-----------------------------------------------------
kuzenim dilan
evet sizden yorum bekliyorum ltf.
-----------------------------------------------------
Anemn Ac Ceks
ayn eyi ben yaadm seni cok iyi anlyorum bu yo
-----------------------------------------------------
Gzel Ayaklar
seninle scaak bir gece
-----------------------------------------------------
Canm Karm
amna kodum serefsz gavat
-----------------------------------------------------

Ara & Gere

PORNO H尟AYE DUYURU ALANI

Eimle Nas覺l Evlendim

Merhaba, Nazmi ben. 36 ya簣nday簣m. 5 y簣ll簣k evliyim, eim 28 ya簣nda. Kendimi bildim bileli beri erkeklere kad簣nlardan daha fazla ilgi duyuyorum. zellikle erkein v翹cuduna deil, sikine. Bir erkein sikini g繞rmek, dokunmak, yalamak, i禮ime almak kadar beni bu d翹nyada heyecanland簣ran baka birey yok. Peki neden evlendim? Bundan 6-7 y簣l 繞ncesine kadar 禮ou zaman 禮evremden gizli olarak erkeklerle birlikte oluyor, nadir de olsa kad簣nlarla da birlikteliklerim oluyordu. Kad簣nlarla birlikte olma sebebim ise daha 禮ok 禮evre bask簣s簣ndan kurtulup, gay olduumu anlamamalar簣yd簣.
Bu ekilde yaay簣p giderken, 繞zellikle tam da holand簣簣m erkek tipi olan, kaba saba, iri k簣ll簣 ve esmer erkeklerin, daha 禮ok benim g繞t翹mden ziyade kad簣nlara ilgi duymalar簣yd簣. Bunu bir g翹n kardeim diyebileceim bir k簣z arkada簣mla kat簣ld簣簣m yemekte fark ettim. Erkeklerin bir 禮ou mini etek giymi arkada簣m簣 sikecek gibi bakmalar簣, beni 禮ok fazla heyecanland簣rm簣t簣. O g翹n akl簣ma u fikir geldi. Yan簣mda kar簣m diyebileceim biri olmu olsa ve erkeklerin kar簣m簣 d翹翹n翹p siklerini kald簣r簣yor, kar簣m簣 sikme hayalleri kuruyor olmalar簣 beni bambaka fantazi diyarlar簣na ta簣d簣.Bu d翹翹nce zamanla akl簣ma yer etti ve birini bulup evlenmeye sonras簣nda da evlendiim, kar簣m dediim kiiyi siktirtmeye karar verdim. Ancak bu plan簣 yapmak i禮in kar簣m簣n sex delisi biri olmas簣 gerekiyordu. Bunu bulmak 禮ok da zor olmad簣.
Bundan 5 y簣l 繞nce sal簣k memuru olarak g繞rev yapt簣簣m anadolunun dou illerinden sakin bir il禮edeydim. 1 y簣ld簣r g繞rev yapt簣簣m bu hastanede, diyetisyen olarak g繞rev yapan eyda(ger禮ek ismi deil) isimli bir k簣z vard簣. O zamanlar ben 31, eyda 23 ya簣ndayd簣. eyda sar簣簣n, orta boylu, iri memeli 禮簣k簣k kal禮al簣 禮ok sexy bir k簣zd簣, keza hastanede g繞rev yapt簣簣 1 y簣l i禮inde peine d翹meyen ona as簣lmayan yoktu. 簞e gelirken giydii dar k簣yafetler, kimi zaman mini etekler, yemekhanede yemek yerken t翹m hastane 禮al簣anlar簣na g繞z banyosu yapmalar簣na sebep oluyodu. Samimi olduum doktor arkada簣m eydayla 禮簣km簣 bir iki hafta tak簣l簣p, onu defalarca sikip ayr簣lm簣t簣. Herkes eyda hakk簣nda konuurken onun kaar olduunu, bir iki g翹n i禮inde isteyen herkesi eyday簣 sikebileceinin dedikodular簣n簣 duyuyordum 1 y簣ld簣r. Kafaya koymutum, eyday簣 ayart簣p onunla evlenecektim. Yak簣簣kl簣 bir yap簣m var, eydayla ortak arkada vas簣tas簣yla tan簣簣p facebooktan onu ekleyip, samimiyetimi ilerletmem 禮ok s翹rmedi. Ancak sorun uydu ki, eydan簣n internet kafe ileten bir erkek arkada簣 vard簣 ve eyda neredeyse son 2 ayd簣r onun evinde kal簣yodu. Facebooktan fotograf簣n簣 g繞rd翹翹m kadar簣yla doulu esmer k簣ll簣 g繞bekli iri yar簣 bir adamd簣. eydan簣n u anki sikicisi oydu. Ama eydan簣n akl簣na girip, romantik oyunlarla onu kendime balamam uzun s翹rmedi ve eyda sevgilisinden ayr簣l簣p, benimle 禮簣kmaya balad簣. Hastanedeki arkadalar簣m benim eydayla sadece sex i禮in birlikte olduumu d翹翹n翹yorlard簣 禮翹nk翹 eyda o kadar ad簣 禮簣km簣 bir orospuydu ki kimse onunla ciddi d翹翹nemezdi. Ben hari禮 :)
4 ay sonra Antalyaya tayin istedim,eyday簣 da antalyadaki balant簣lar簣m vas簣tas簣yla 繞zel bir hastanede ie balamas簣n簣 salad簣m. Eski 禮al簣t簣簣m hastanedeki herkesle iletiimi kopard簣m. B繞yle bir orospuyla evlendiimi kimsenin bilmesini istemiyordum. Antalyaya ta簣nd簣ktan 3-4 ay i禮inde de evlendik.
Evlenmeden uzun uzad簣ya birbirimizin ge禮mii hakk簣nda konutuk, birbirimizi olduumuz gibi kabul edeceimize dair kendi aram簣zda s繞z verdik. eydadan y簣llard簣r sex yapt簣簣n簣,bekaretini y簣llar 繞nce kaybettiini, imdiye kadarki t翹m erkek arkadalar簣yla da sikitiini 繞rendim. Bunlar簣 ondan dinlerken hi禮 tepki vermemeye 禮al簣簣yordum ama mutluluktan i禮im i禮ime s簣m簣yordu.
Ben ise ge禮miimden bahsederken tabi ki gay ilikilerimden bahsetmedim.
Evliliimizin ilk y簣l簣 normal ge禮ti, eyda o kadar g翹zel v翹cuda sahip bi kad簣nd簣 ki benim gay sikimi bile kald簣rabiliyordu. Ancak evliliimin 2. y簣l簣ndan itibaren onun g翹zelliine ve tenine al簣t簣ktan sonra art簣k sikim onun i禮in sertleemez oldu. Ancak 禮ok azg簣n olduum zamanlarda o da ayda 1 ya da 2 sefer ilikiye girebiliyordum. ou zaman ilikinin ortas簣nda sikim am簣n簣n i禮inde yumuuyodu. Bu olanlar簣n olaca簣n簣 daha 繞nceleri biliyordum. Keza kad簣n v翹cudu beni erkek v翹cudu kadar heyecanland簣rm簣yordu. Gel zaman git zaman art簣k kar簣mla ilikiye giremez olmutum. Tan簣t簣簣m sikicilere kendimi siktiriyordum. eydaya bu durumu, psikolojik sorunlar簣m olduunu zamanla d翹zeleceimi, ancak biraz zamana ihtiyac簣m olduu eklinde a禮簣klad簣m. Ancak eydan簣n haftada bir sikilmesi gereken am簣, bu duruma uzun s翹re dayanamamaya balad簣. Sex hayat簣m簣z s繞n翹kletiinden beri eydan簣n ie giderken eskisinden daha mini, daha dar, daha davetkar giyindiini, yeni ald簣簣 elbiselerinin de hep bu ekilde olduunu farkettim. Makyaj簣ndan giydii topuklular簣na kadar orospu gibi gidiyordu ie. 簞 yerinden birine kendini siktirdiini tahmin edebiliyordum keza bir g翹n iten arkadalar簣yla 禮ay i禮me bahanesiyle 2 saat ge禮 geldi. Banyoda du al簣rken kal禮as簣n簣n 翹zerinde 5 parmak izi olacak ekilde k簣zar簣kl簣k g繞rd翹m. Birisi kar簣m簣 sikiyordu ve g繞t翹ne aplak atm簣t簣.Uzun s翹reden beridir sikildiini tahmin ediyordum zaten. Sadece o manzaray簣 g繞rmek sikimin ta gibi olmas簣na sebep oldu. Banyodan 禮簣kar 禮簣kmaz kar簣mla sevimeye balad簣m. Yalayarak dudaklar簣ndan g繞翹slerine oradan da am簣na indim. Kar簣m簣n eki olan am簣n簣n簣 dudaklar簣 aras簣ndan , derinliklerinden parma簣mla 禮簣kard簣簣m s簣v簣dan ac簣 sperm tad簣n簣 ald簣m. Daha 繞nce defalarca sperm yuttuum i禮in tad簣n簣 禮ok iyi biliyordum. Evet birisi kar簣m簣 sikip i禮ine boalm簣t簣.Son 6 ayd簣r adet d翹zensizliklerinin tedavisi i禮in kulland簣簣 doum kontrol haplar簣n簣n bir faydas簣n簣 da bu ekilde kullan簣yordu, siktirp i禮ine boaltmak. Kar簣m簣 o g翹n uzun s翹reden sonra ilk defa siktim.
Sonunda uzun bekleyiten sonra kar簣m簣n d簣ar簣dan birisiyle sikitiini kan簣tlad簣m ve art簣k heyecan yeni bal簣yordu.
devam簣 sonrakinde...
  • G顤ntlenme: 466
  • Tarih : 2015-12-21 16:19:41

Yorumlar

Bu Hikayeye Henz Yorum Yazlmam
Neden ilk yorumu siz yapmyorsunuz ?


Site Haritas seks hikayeleri
RSS Sex Hikayeleri Porno hikayeler Sex Hikayeler - Siki Hikaye