Son yorumlar

Çok GüzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
beliyorum hanımlar seks için arayın
-----------------------------------------------------
kardeşim okul elbisesini değiştirirken
canım
-----------------------------------------------------
Çok GüzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
19 yaşındayımm amcığa doyamadımm sen belki doyurur
-----------------------------------------------------
Evli Çift
bende sız tanımak ıstrım aysel ve hakan eyer soru
-----------------------------------------------------
Hem Yeyenim Hem Oğlum
güzel
-----------------------------------------------------
Erkek Köpeğim Beni Sikti
kopekle urasma benım cesaretım var sana uyasa.
-----------------------------------------------------
kuzenim dilan
evet sizden yorum bekliyorum ltf.
-----------------------------------------------------
Anemın Acı Cekısı
aynı şeyi ben yaşadım seni cok iyi anlıyorum bu yo
-----------------------------------------------------
Güzel Ayaklar
seninle sıcaak bir gece
-----------------------------------------------------
Canım Karım
amına kodum serefsızı gavat
-----------------------------------------------------

Araç & Gereç

PORNO HİKAYE DUYURU ALANI

Kar?mla A?k Oyunlar?

Kar?m heyecanla "Sevgilim... Oh, yapma... Rezil olaca??m..." diyerek inledi..

Kar?m, "Bana daha keyifli siki?ler ya?at, hayal gücünü zorla... Yoksa ne yapaca??m belli olmaz!" dedi?i zaman onu kaybedebilece?imi, ba?kalar? ile siki?mek üzere oldu?unu anlad?m. Derhal bir ?eyler yapmal?yd?m, engin hayal gücümün h?zla çal??mas?, yeni yeni fanteziler yaratmas? gerekirdi, öyle oldu...

E?im Burcu çok güzeldir, özellikle vücudu daha da güzeldir. Yaz boyu, plajlar?n en çok ilgi gören kad?n? Burcu'dur. Tüm erkekler pe?inde dola??r, onu sikmek, tavlay?p becerebilmek için sikleri havada arkas?ndan ayr?lmazlar. Kar?m da k?ç?n? k?v?r?r, di?i bir köpek gibi kuyru?unu sallar, ard?ndaki abazanlar? kudurtur. Ben ona özel olarak birbirinden seksi, aç?k ve tahrik edici mayolar al?r?m, bizzat seçerim. K?zg?n kumlar?n üzerinde, götünü tamamen aç?kta b?rakan ip tanga mayosu, k?rm?z? renkli küçük bir üçgenden olu?an tangas?, ye?il fosforlu ipli mayosu ve fora etti?i ç?plak iri memeleri ile beni bile azd?r?yor, ç?ld?rt?yor.

Sokaklarda dola?t??? giysileri ya içini gösterir, ya ç?plakm??ças?na tüm bedenini sarar ya da külotuna kadar aç?kta b?rak?r. Ço?unlukla göbe?ini, belini aç?kta b?rakan büstiyerlerle gezinir, memeleri ise gö?sünün aç?kl???ndan d??ar? ta?ar. Üstüne üstlük tüm bedenini k?v?r?r, k?r?t?r, her ad?m?nda oyna??r, onu izleyen yabanc?larla siki?ir...

Kar?m?n siki?te yeni fanteziler konusunda beni uyarmas?ndan sonra, derhal kendimi toplay?p, onu elimde tutacak çe?itli fanteziler üretmem gerekti?i kesindi. Uygulamaya hemen ba?lamal?yd?m...

E?imin bol klo? ete?iyle k?ç?n? oynatarak, götünün yuvarlakl???n?, yar???n? bana göstere göstere pencereye do?ru yöneldi?ini görünce sikimin direk gibi havalanmas?n? engelleyemedim. Pencereyi açt?ktan sonra belinden yukar?s?n? camdan d??ar? sark?tarak kocaman ve iri yuvarlakl? k?ç?n? geriye ç?kart?p, bahçedeki kom?u han?mla konu?maya ba?lad?. Dolgun ve iri bacaklar?n? sall?yor, götünü oynatarak tüm bedenini tir tir titretiyor, arada bir saçlar?n? savurarak geriye dönüp bir an benimle göz göze geliyor ve sonra da yeniden muhabbete devam ediyordu...

Birden ç?lg?n fantezimi uygulamam?n tam zaman? diyerek pantolonumu süratle a?a??ya indirdim, bacaklar?m heyecandan titriyor, pantolonumu bir türlü tamamen ç?kart?p atam?yordum. Kar?m bahçedeki kom?u ham?na,

"Hava karar?yor, ya?mur geliyor galiba" derken ard?nda diz çöktüm ve bir süre muntazam ve dolgun bacaklar?n?, kocaman karpuzlar?n? i?tahla seyrettim.

Elimi ete?inin üzerinden do?ru, yuvarlak götüne bast?r?p ok?arken, s?cakl??? elimi yak?yor, içim bay?l?yor, gözlerim karar?yordu. Yüzümü yakla?t?r?p muhte?em karpuzlara sürtmeye, yana??m? yaslay?p incelemeye ba?lad?m. Burcu ?a??rm??, k?ç?n? sars?p, bacaklar?n? sallayarak beni itmeye çal???yordu.

?tmesine hiç ald?rmadan yumu?ak göt yanaklar?n? ete?in kuma??yla birlikte ?s?rmaya, di?leyip can?n? yakmaya ba?lad?m. ?ki elimle de belinden, poposundan kavray?p kaçmas?n?, pencerenin önünden çekilmesini önlüyordum. Kaba etlerini ?s?r?rken can?n? yakmay? filan dü?ünmüyor, sadece zevkimden, dizginleyemedi?im arzular?mdan dolay?, içimden geldi?i için di?liyordum. Kar?m,

"Yapma, a?a??dan görecekler, dur!" diye kom?u kad?na duyurmadan beni uyard?.

"Kim görürse görsün, umurumda bile de?il" diyerek içimi çekip inledim.

Kar?m?n etekli?ini beline do?ru s?y?r?rken uzaktan uza?a gök gürültüleri geliyor, yer yer çakan ?im?ek par?lt?lar? oday? ayd?nlat?yordu... Ellerimin kontrolsüzce sallanmas?n? engelleyemiyordum. Titreyen parmaklar?mla külotuna el att?m, derhal ç?kart?p kaba etlerinin güzelli?ine dokunmal?yd?m. Önce parmaklar?m? külotunun kenar?ndan içeriye sokup nemli, ate? gibi yanan k?ç aral???na yap??t?rd?m ve ileri geri sürterek tad?na vard?m.

Orta parma??m? am deli?inin üzerine getirerek aniden içeri ittim. Kar?m önce irkildi, sonra am?n? kasarak parma??m? s?k?ca kavrad?. Elimi hareket ettiremeyecek kadar s?k?yordu. Tek elimi kullanarak k?ç yana??n? ay?rd?m ve bast?rarak elimi kurtarmaya çal??t?m. Bir yandan da elimi geriye çekiyordum... Elimi d??ar?ya ç?kartt???m zaman kar?m?n deli?i s?r?ls?klam ?slanm??t?...

"Yapma, burada olmaz" diye inledi.

"Fantezi aram?yor muydun, bundan güzeli olmaz" diyerek yeniden sald?rd?m.

Avucumu tümüyle kullanarak am?n? ok?amaya, h?rpalay?p daha fazla suland?rmaya ba?lad?m. Kesik kesik soluklan?rken, k?ç?n? geriye iterek beni durdurmaya çal???yordu... Kar?m? d??ar?dan gördü?ümü hayal ederek, ald???m heyecan? artt?rmaya çal???yordum. ?u anda kar?m?n belinden yukar?s? tamamen d??ar?ya sark?yor, memeleri pencerenin alt kenar?na dayan?p eziliyordu. Yüzü pembele?mi?, terlemeye ba?lam??t?. Kom?u kad?nla konu?urken kekeliyor, kad?nca??z ona neler oldu?unu anlamaya çal???yordu.

Bu s?rada da e?imin s?k? am? benim taraf?mdan ok?an?p s?k??t?r?l?yor, suland?r?l?yordu... Az sonra am?n? aralay?p dudaklar?m? yap??t?racak, sular?n? kana kana içecektim. Onu, yalan?rken pencerenin d???ndan izlemeyi çok isterdim... Kar?m kekeleyerek kom?u kad?na bir ?eyler söylemeye çal??t? ama bahçedeki kad?n,

"Burcu han?m neyiniz var, yoksa rahats?z m?s?n?z?" diye merakland?.

"Yo... Oh!... Hay?r, iyiyim" diye cevap veren e?imin am?n?n dudaklar?n? açabildi?im kadar aralay?p, dudaklar?m? içine gömdü?üm zaman ne hale geldi?ini anlatmak gerçekten zor olurdu. V?c?k v?c?k sulanan am? doymak bilmeden yal?yor, içine girmeye çal???yordum. Kar?m kom?u kad?n?n olay? fark edece?i korkusu ile hala ç?rp?n?yor, bir yandan da ald??? zevkle kendisini kaybetmemeye çal???yordu. Son bir ümitle yalvararak,

"Tamam... Oh! Çok zevkli ama... Ne olursun yapma... ?imdi anlayacak, lütfen b?rak!..." diye yava?ça f?s?ldad?. Söylediklerine ald?rmadan,

"Can?m benim, ne kadar güzelsin... Am?n da ne kadar güzel kokuyor" dedim. E?im heyecandan iyice bo?ukla?an bir sesle,

"Sevgilim... Oh, yapma... Rezil olaca??m..." diyerek inledi. E?imin am?n?n dudaklar?n? arkadan yalamaya devam ediyordum.

"Tanr?m!... Ah... B?rak beni, arkamdan çekil lütfen" dedi. Bir an i?ime ara verip,

"Seni asla b?rakmam, ba??rta ça??rta bo?altaca??m, am?n? da morar?ncaya kadar yalayaca??m" dedim ona. Bu s?rada bahçedeki kom?u kad?n,

"Gerçekten iyi misiniz Burcu han?m?" diye seslendi. E?im güçlükle,

"Evet can?m, oh, çok iyiyim" dedi. Yalamalar?m? artt?rd???m zaman e?imin bacaklar? titremeye ba?lad?.

"Sevgilim... Tanr?m!... Asl?nda böylesini istememi?tim... Yapma..." dedi güçlükle.

Ba? edemeyece?ini anlay?nca, kendisini tamamen b?rakt? ve kendisini ya?ayaca?? zevke teslim etti diye dü?ündü?üm s?rada, güçlü bir k?ç darbesiyle yüzüme çarp?p beni geriye itti. H?zla dü?tü?üm yerden kalk?p yeniden arkas?na geçtim ve k?ç?n? s?k?ca tutarak, tam göt deli?inden, a??r?ya kaçmadan ?s?rmaya ba?lad?m. Götünün kasl? büzü?ü a?z?mda ?slan?yor, di?lerimin aras?nda eziliyor, ara s?ra aç?l?p kapan?yordu. Uzunca bir süre hem di?ledim, hem de am?n? ve götünü yalad?m...

Aya?a kalkt???m zaman kar?m kendisini tamamen pencerenin kenar?na b?rakm??, aptalla?m?? bir halde kom?u kad?n? dinliyordu, daha do?rusu dinler gözüküyordu. Oysa defalarca ve pe? pe?e orgazm oldu?unu titremesinden biliyordum.

Havaya do?ru uzanm?? sikimi elimle bir süre s?vazlad?m ve ayak parmaklar?m? kullanarak tamamen am?na girebilece?im bir pozisyona geldim ve e?im yeni bir orgazm ya?arken dibine kadar am?na girdim. Islak delikte kayarak dibe dayand???m zaman böyle bir zevki daha önce ya?ad???m? hat?rlam?yordum. Gidip gelirken bir yandan da ç?plak göt yanaklar?n? tokatl?yordum. Öyle h?zl? tokatlar at?yordum ki, ç?kan ?aklamalar? d??ar?daki kad?n?n duymamas? mümkün de?ildi.

Kar?m?n hemen beline inen tül perde benim d??ar?dan görünmemi engelliyor, rahatl?kla kar?m? sikebiliyor, arkas?nda gidip gelebiliyordum. Kar?m kom?u kad?n?n sorular?na cevap veremez hale gelince, kad?nca??z "?yi günler" diyerek h?zla evine girdi ama bahçenin kenar?ndan geçen sokaktaki baz? merakl? gözler bizi izliyor, kar?m?n k?vranmalar?na, ç?rp?n?p külçe gibi y???lmalar?na tuhaf tuhaf bak?yorlard?.

Bu s?rada çiseleyen ya?mur e?imi yava? yava? ?slatmaya ba?lam??, h?zland?kça da surat?na k?rbaç gibi çarpar olmu?tu. Islanmas?na ald?rmayarak hala sikmeye devam ediyordum. Belinden yukar?s? s?r?ls?klam olmu?, sa?ana?a dönü?en ya?mur iliklerine kadar ?slatm??t?. Kar?m?n belinden yukar?s?n? tülün ard?ndan izliyor, surat?na yap???p öpmek, emmek için yan?p tutu?uyordum.

Belimin gelece?ini anlay?nca daha da h?zl? gidip gelmeye ba?lad?m, parmaklar?m?n en uç noktas?na kadar titriyor, ayakta sallan?yordum. Kas?klar?m?n, karn?m?n k?ç?n? k?zartt???n? görüyor, daha da h?rsla vuruyor, a?lata a?lata sikiyordum. Ani bir hamle yapt???m zaman belimin en son damlas?na kadar f??k?rmaya ba?lamas?n? engelleyemedim, zevkten a?layabilir, bar bar ba??rabilirdim ama bunu yapamazd?m, aksi halde rezil olurduk...

Sikim hala inmemi?ti, kar?m?n am? ise hala gev?ememi?, sikimi s?k?ca sarmaya devam ediyordu. Yeniden sokup ç?karmaya ba?lad?m. Burcu'nun am?n?n darl???, k?sa bir süre sonra ikinci kez bo?almam? sa?lad?. Sikimden f??k?ran beller kar?m?n içinden geriye do?ru ak?yor, dizlerime, kar?m?n bacaklar?na daml?yor, hal?ya süzülüp ayaklar?m?n alt?nda eziliyordu.

Dayanamay?p tülü üzerimden a??rtt?m ve ben de ön plana ç?kt?m. ?u anda külçe gibi y???l? kalm?? olan kar?m?n arkas?nda dimdik ayakta duruyordum, sikim ise içinde capcanl? ve çivi gibi s?k??m?? kalm??t?. D??ar?dan belli olmayacak ?ekilde k?ç?m? yedi-sekiz defa daha oynatarak içinde gidip geldim, daha sonra da elimi ince ve s?cac?k beline dolay?p, onu içeriye ald?m... Hemen pencerenin önünde ikimiz de yere y???ld?k.

Kar?m hala külçe gibi gev?ek, orgazmdan sarho? k?vran?p duruyor, am?ndan bellerim süzülmeye devam ediyordu. Sikim de içindeydi ve ç?kartmaya da niyetim yoktu. Onu bu kadar çok sevdi?imi, bu kadar arzulad???m? inan?n bilmiyordum. Deliler gibi yana??na, boynuna sald?r?p öpüp yalamaya, ?s?rmaya koyuldum. Yana??na uzanmak için hamle yapt?kça sikim daha derine giriyor, neredeyse ta?aklar?m da içine kay?yordu...

Burcu kendine geldikten sonra üzerindeki ?slak elbisesini, daha do?rusu gömle?ini ç?kartmam? istedi. Gerçekten de yard?ma ihtiyac? vard?. Bembeyaz memeleri ortaya ç?k?nca, sikimi d??ar?ya ç?kartmadan meme uçlar?n? emmeye ba?lad?m. Bana,

"Gerçekten de harikayd?n, çok iyi siktin" diye iltifat etmeye ba?lay?nca, ona daha s?k? sar?ld?m ve

"?imdi s?ra sende, yar?n da sen bana yapacaks?n" diyerek cevab? yap??t?rd?m.

"Evet, evet yapaca??m" dedi?i zaman her zamankinden ?irin, her zamankinden daha seksi görünüyordu. Tüm geceyi onun içinde dimdik geçirdim. Ak?am ayaz? eve indi?i zaman, sikim s?cak yuvas?nda uslu bir çocuk gibi uyuyordu...

Kar?m sikimi dibinden kavrad??? zaman, elleri aras?nda iki kat büyüyüverdim...

Ertesi gün pencerenin önündeki yerimi ald???m zaman, soka??n en kalabal?k zaman?n? seçmi?tim. Tam kar?? binada oturan sar???n liseli k?z beni kesiyor, balkonda f?r?l f?r?l dönüyordu. S?k s?k e?ilip darac?k kotunun sarmalad??? iri götünü bana gösteriyor, bunun için hiçbir f?rsat? kaç?rm?yordu. Sikim aniden havalanm??, direk gibi olmu?tu. Belimden a?a??s? ç?r?lç?plakt? ve e?imin gelip emece?i an? heyecanla bekliyordum.

Kar?m sikimi dibinden kavrad??? zaman, elleri aras?nda iki kat büyüyüverdim. Bir an önce a?z?na al?p emmesini bekliyordum, ama Burcu eline ald??? bir lastik band? sikimin üzerinden geçirip ta?aklar?m?n dibine sard? ve öylece b?rakt?. Sikime dolan kan müthi? bir ereksiyon sa?lam??, yara??m? daha da kald?rm??t?. Dibinden s?k?ca kavray?p, uç taraf?na do?ru s?vazlayarak hareketlendi, ayn? s?vazlama hareketini daha sonra geriye do?ru yapt? ama öylesine s?k?yordu ki, cam?n yanm??t?.

Otuz bir fasl? ba?lam??t? ama deri soyan bir otuz bir fasl?yd? bu... ?kimiz de kendimizden geçmek üzereydik her halde, çünkü kar?m elini h?zland?r?p beni sa?maya sab?rs?zca devam ediyordu. ?u anda kar?? balkondaki k?z?n bana otuz bir çektirdi?ini dü?ünüp zevkleniyordum. Sikimle oyna??rken sol elini kullanarak k?ç yanaklar?m? aralad? ve kabak gibi ortaya ç?kan göt deli?ime okkal? bir ?s?r?k att?. Sanki büzü?ümü koparmak ister gibi ?s?r?yor, beni ç?ld?rt?yordu.

Is?rmay? kesip yalamaya, diliyle keskin darbeler vurmaya ba?lad?. ?iddetli bir ?s?r??? be?-alt? darbelik yalama, onu da dibine kadar giren bir parmak izliyordu. Sikimi ise ?iddetle a?a?? yukar? çeki?tirmeyi sürdürüyordu. Sikim bel atmaya ba?lad??? zaman, sikimin ucu kar?m?n dudaklar? aras?nda, kar?m?n sa? eli sikimin dibinde, sol elinin i?aret parma?? ise götümdeydi. Sendeleyerek yere y?k?ld???m zaman ise kar?m a?z?n?n kenar?ndan beller süzülerek hala dimdik olan sikimin üzerine oturmak üzereydi...

Am?nda titre?en vibratörü sokup ç?karmaya koyuldu?um zaman kendini kaybetti...

Çok sevdi?im bir arkada??m k?sa bir yurt d??? seyahatinden dönü?ünde sürpriz bir hediye getirmi?ti. Süslü paketi verdi?i zaman merakla açt?m ve kal?n, üzeri damarlarla kapl?, uzunca bir zenci vibratörle kar??la?t?m. Üstelik son moda, uzaktan kumandal? olanlar?ndand?. Böyle bir hediyeyi ne yapaca??m? dü?ünmeme f?rsat kalmadan kar?m?n dolgun kalçalar?n?n aras?ndaki s?k? ve nemli delik akl?ma geldi. Bu simsiyah ve titreyen yara?? kar?m?n bacaklar?n?n aras?na soktu?um anda ne hale gelece?ini merak ediyor, bir an önce yuvas?na yerle?tirmek için sab?rs?zlan?yordum.

?lk denemeyi yapaca??m?z ak?am, kar?m da ben de müthi? bir heyecan içindeydik. Daha önce bu vibratör denen aleti hiç denememi?, ancak dergi ve kitaplardan, siki? kasetlerinden tan?maya çal??m??t?k. Nefis bir ak?am yeme?inden sonra birer içki ald?k ve kanepeye oturduk. E?imden heyecan?n? yans?tan tahrik edici bir kad?n kokusu yay?l?yor, bacaklar? ve elleri hafif titriyordu.

Saçlar?n? ok?amaya ba?lad?m, ard?ndan da yana??na ate?li bir öpücük kondurdum. Yana??n? güçlü bir vakumla emiyordum. B?rakt???m zaman yüzünün sa? taraf? tokat yemi? gibi k?pk?rm?z? olmu?tu. Dudaklar?na yumuldu?um zaman zevkten donup kalm??, k?m?ldayam?yordu. Az sonra bacak aras?na, am?na sokaca??m?z vibratörün heyecan? peri?an etmi?ti onu... Soyunmaya ba?lad???m zaman kendisine yard?m etmemi istedi.

"Çok fenay?m, dü?melerimi açamayaca??m" dedi.

Onu büyük bir zevkle, her saniyenin tad?na vararak soydum. Beyaz ve ayd?nl?k bedeni tüm yumu?akl???, tüm dirili?i ve tüm dolgunlu?uyla ç?r?lç?plak kar??mda duruyordu. Bir süre, bu seks dolu bedeni zevkle izledim. Memeleri top gibi sallan?yor, ince belinin alt?na yap??m?? gibi duran de?irmen ta?? yuvarlakl???ndaki iri kalçalar? ellenmeyi, ?s?r?l?p yalanmay? bekliyordu. Dolgun bacaklar? gözlerimi kama?t?r?yor sikimi zapt edilmez hale getiriyordu. Ama bu ak?am sikimin yerine o kocaman zenci yara??n? yiyecekti. Kar?m?n bedenine el att???m zaman zorlukla,

"Hay?r, çok ?sland?m, hemen içime sok o hayvan?!..." diyerek itiraz etti. Anla??lan bu kadar heyecana dayanamam??, bo?almak üzere olmal?yd?... Bir süre nas?l bir pozisyon olmas? gerekti?ini dü?ündüm. Bu konuda seçim yapam?yordum. Kar?m,

"Sevgilim, her pozisyonu deneriz, ama sen sadece benim dediklerimi yap" deyince, bu bana daha mant?kl? ve daha heyecanl? geldi.

E?im, sehpan?n üzerinde duran siyah sike elini at?p bir süre küçük bir bebe?i sevgiyle ok?ar gibi sevdi, ard?ndan da damar damar imal edilmi? yumu?ak dokulu siki öpüp, emmeye koyuldu. Süt emen bir bebe?in açl???yla, emzik emer gibi içine çekiyor, siyah aleti ta?ak k?sm?na kadar bo?az?na gömüyordu. Ben kar?m? büyük bir zevkle, önümdeki kabar?kl?kla izlerken zencinin sikini elime verdi ve uygun bir pozisyon almak için hareketlendi.

?lk ald??? pozisyon mükemmeldi. Kanepeye s?rtüstü uzanmadan önce götünün alt?na yumu?ak ve yüksekçe bir yast?k yerle?tirdi. S?rtüstü uzand?ktan sonraysa dizlerini karn?na do?ru çekerek iki baca??n? da s?k?ca birbirine yap??t?rd?. Muazzam görüntüsü beni allak bullak etmi?ti. Am?, kal?n ve etli bald?rlar?n?n aras?na s?k??m??, am dudaklar? iyice d??ar?ya f?rlam??, yar??? ise ince bir çizgi ?eklinde kapan?vermi?ti. Ona,

"Hayat?m, böyle zor olmayacak m?? Bacaklar?n? biraz aralasayd?n..." deyince yine itiraz etti.

"Hay?r, böyle sok. o siyahi hayvan?n am?m? geni?letti?ini hissetmek istiyorum. ?çimi kanats?n, zorlas?n, güçlükle dibime dals?n" dedi.

Böyle söyledi?i anda sikimin çatlayacakm?? gibi ayakland???n? hissettim, daha fazlas?na dayanamazd?m. Zenci yara??n? kar?m?n çizgi görünümlü am?na yakla?t?rd?m, uzaktan kumandan?n dü?mesine basarak çal??t?rd?m. Simsiyah kobra y?lan? elimde titre?iyor, z?pl?yordu. Birden bire, sallanan azman? am?n?n çevresinde doland?rmaya, bast?rarak gezdirmeye ba?lad?m. Yara??n bas?nçl? titre?imi kar?m?n am?n? ve çevresini, bald?rlar?n? sars?yor, onun ç?rp?nmas?na neden oluyordu. Onu hiçbir zaman bu kadar zevk alm??, k?vranan, ç?rp?nan bir halde görmemi?tim.

"Evet... Evet, devam et!..." diye ba??r?yor, a?lar gibi ç??l?klar at?yordu. Am?n?n kabar?k, ?i?kin görüntüsü ve darl??? kar??s?nda aptalla?m??t?m, h?zla am?na at?l?p a?z?m? açabildi?im kadar açarak yar???n?n üzerini tümüyle örttüm. Bir süre kendimden geçmi? bir halde emdim, evet emdim, yalam?yor, dilimi kullanm?yor, sadece içime do?ru çekerek emiyordum. Büyük dudaklar?n?, küçük dillerini ve kabar?k kilitorisini dakikalarca emdikten sonra elimdeki zenci yara??n? dibine kadar kar?m?n am?na yerle?tirdim.

Am?na yerle?en yara??n zevki kar?m? gerçekten de ç?ld?rtmaya yetti. K?ç?n? hoplatarak debelenirken, vibratörü d??ar? atmaya çal???yor, a??r? zevke tahammül edemiyordu. Beyaz butlar?na iki elimle bast?r?p debelenmesini önledim, müthi? bir güçle direniyor, ç?pl?k at?yordu. Ter içinde kalm??t? ama onu zapt etmeyi ba?arm??t?m.

Am?nda titre?en vibratörü sokup ç?karmaya koyuldu?um zaman kendini kaybetti ve ?uursuzca say?klamaya ba?lad?, biraz sonra da hareketsiz kald?. Böylece ilk vibratörlü deneyimizde e?imi zevkten bay?ltm??, bilincini yitirmesine neden olmu?tum...

"Ç?lg?ns?n... Hiç bu kadar k?z??mam??t?m. Di?i bir köpek gibi kuduraca??m? sand?m"

Ertesi gün kar?mla bu müthi? aletin getirdi?i yeni zevkleri uzunca bir ?ekilde konu?up daha da keyifli hale getirmenin yollar?n? arad?k. Bir çok vibratörlü fantezi geli?tirdik ama iki tane fantezimi e?ime anlatmad?m. Çünkü bu konuda ona sürpriz yapmak istiyordum. Baz? fantezilerimizi deneyip zevkin doruklar?na ula?t?ktan sonra vibratörü gard?robun bir kö?esine yerle?tirdik.

E?imin çocukluk arkada?? Müge ile e?i Ayd?n'? yeme?e davet etti?imiz bir ak?am sürpriz fantezimi gerçekle?tirmek üzere harekete geçtim. Mükemmel bir ak?am yeme?i, harika bir muhabbetle devam ederken e?im kahve yapmak için salondan ç?k?p mutfa?a geçti. Ben de bir bahaneyle salondan ç?kt?m ve do?ruca gard?roba gittim ve zenci vibratörü dinlendi?i yerden ald?m. Sonra da koridorda e?imin kahve tepsisi ile salona yönelece?i an? beklemeye ba?lad?m.

Çok geçmeden e?im dikkatlice ta??d??? tepsi ve kahvelerle mutfaktan ç?kt?, antreyi geçerek salonun kap?s?na yöneldi. H?zla hareket ederek arkas?na geçtim. E?im sol elini kullanarak kap?y? yar?s?na kadar aç?p içeriye girmek üzereyken belinden tutarak içeri girmesine engel oldum. Salondaki misafirlerimiz e?imi biraz görebilirlerdi, ama televizyonu izliyorlard?.

Kar?m adeta kap?da donup kalm??, ne içeri girebiliyor, ne de d??ar? ç?kabiliyordu. Bir ara Müge bize do?ru bakm??, ama hemen ba??n? televizyona çevirmi?ti. Kar?ma sakin olmas?n? f?s?ldad?m ve ete?inin arkas?n? yava?ça beline kadar s?y?rd?m. Yapt???m?n ç?lg?nl?k oldu?unu biliyordum ama bundan inan?lmaz bir zevk al?yordum. Erkekli?imin kabar?kl???n? tarif edemeyece?im...

Yumu?ak say?lmayacak bir hareketle götünün yuvarlaklar?n? saran minik külotunu aralad?m, elimdeki simsiyah aleti kar?m?n am?na do?ru yava?ça iterek sokmaya ba?lad?m. Çok k?sa bir süre içinde sadece iki santimlik k?sm? d??ar?da kalm??t?. Parmaklar?m? kullanarak kocaman suni yara?? kar?m?n içine iyice yerle?tirdim. Fazla itmi? olaca??m ki, i?aret ve orta parma??m da yar?y? geçecek kadar ?slak am?n?n içine gömülüverdi.

Kar?m hafifçe inlemi?, bunun üzerine salondaki misafirler kap?ya dönmü? bakm??lard?. Müge'nin yüzündeki gülümseme çok anlaml?yd?... Aptalla?an e?im hareket etmeye f?rsat bile bulamadan külotunu düzelttim, ete?ini indirdim ve ona,

"Sak?n geriye dönme lütfen, içeriye gir..." diye adeta yalvard?m, tereddüt etti?ini görünce k?ç?ndan salona do?ru itiverdim ve birlikte salona girdik...

E?im kontrollü ad?mlarla salona girerken, elimdeki uzaktan kumandan?n? tu?una basm??, zenci aleti e?imin am?nda titre?tirmeye ba?lam??t?m. Kar?m?n halini anlatmak için ancak foto?raf?n? çekmek veya filmini izlemek gerekirdi. Al basm?? yüzüyle servisi yaparken elleri, dudaklar? titriyor, ayakta sallan?yordu. Misafirlerimiz tuhaf bak??larla kar?m? izliyor, neler oldu?unu anlamaya çal???yorlard?.

Sevgili e?im zorlukla kahve servisini yap?p koltu?una yönelirken birden bire yere y?k?l?verdi. Bereket versin koltu?a dü?mü?tü. Hemen kendini toparlamaya çal??t? ama beceremedi tabii. Ard?ndan koltu?a yay?l?p bayg?n görünümle sa?a sola k?vranmaya ba?lad?. Müge ve e?i Ayd?n at?l?p panik içinde e?ime yard?ma ko?tular. Nas?l bir orgazm ya?ad???n? anlayamam??lard?. Yanlar?na gelip e?imi kuca??ma al?rken,

"Çok kötü gripti, ayakta atlatmaya çal???yordu ama dayanamad? her halde..." dedim onlara. Beni anlay??la kar??lam??lard?. Kar?m? kollar?mda yatak odas?na götürürken hala derin bir orgazm?n sarho?lu?unu ya??yordu. Islak am?ndan bu aleti ç?kamad???m sürece de orgazm olacakt?... Am?ndan vibratörü ç?kartt???m zaman belki onuncu bo?almas?n? ya??yordu. Rahatlay?nca sürprizimi nas?l buldu?unu sordum.

"Ç?lg?ns?n ama peri?an oldum. Hiç bu kadar k?z??mam??t?m. Di?i bir köpek gibi kuduraca??m? sand?m" dedi ve ekledi," E?er irademi kullanmaya gücüm yetmeseydi, Ayd?n'a beni sik diye ba??racakt?m." Bu sözleri i?itmek beni co?turmu?, heyecanland?rm??t?.

"Gerçekten onu ister miydin?" diye sordum, ama e?im gözlerini kapayarak cevap vermemi?ti.

Yabanc? adamlar?n kar?m? ellemeleri beni tahrik etmi?, k?z??t?rm??t?...

Bu müthi? ak?amdan sonra ikinci sürpriz fantezimi gerçekle?tirdim.Bir hafta kadar sonrayd?. Ak?am üzeri i?ten ç?kaca?? saate do?ru e?imi i?yerinden aray?p onu almaya gelece?imi, beni beklemesini söyledim. Sonrada do?ruca eve gelip e?imin pardösüsünü ald?m ve i?yerine gittim. E?im i?ten ç?km?? beni bekliyordu. Elimdeki pardösüsünü görünce ?a??rm??t?. Pardösüyü ona uzat?rken,

"Bunu giy üzerine, sonra da alt?n? tamamen ç?kar. Ç?plak olman? istiyorum" dedim.

E?im ?a?k?n ?a?k?n pardösüyü giydi, ortal???n alaca karanl?k olmas?ndan da yararlanarak önce ete?ini, ard?ndan da külotlu çorab?n? ve külotunu s?y?r?p ç?kartt? ve elimdeki po?ete doldurdu. Binadan ç?k?nca e?im araban?n ne tarafta oldu?unu sordu. Cevab?m onun akl?n? durdurmu?tu.

"Bu ak?am arabam?z yok, eve otobüsle gidece?iz" dedim. Hemen koluna girip biraz ilerideki otobüs dura??na do?ru onu adeta sürükledim. Pe? pe?e gelen iki otobüse binmemi?tik. Kar?m ne bekledi?imi sorunca,

"Kalabal?k bir otobüs bekliyoruz" dedim.

Az sonra da t?kl?m t?kl?m dolu bir belediye otobüsü geldi ve zorlanarak bindik. Otobüs öylesine kalabal?kt? ki, neredeyse ayaklar?m?z havada duruyorduk. E?im, üzerindeki ince pardösü her an s?yr?lacakm?? gibi tedirgindi. Kendisini s?k??t?ran heriflerden korunmaya çal???yor, arkas?na abanan pislik bir heriften uzakla?mak isterken, önündeki adam?n kuca??na yap???yor, ondan kaçarken yandaki adam?n kollar?na dü?üyordu.

Kar?m?n kucaktan kuca?a gezdi?ini hayal ederek sikimi büyütüyordum. Keyfim yerindeydi anlayaca??n?z. Hemen önümdeki zay?f ve kal?n b?y?kl? kumral adam kar?m? elliyor, resmen elini am?na sokmaya çal???yordu. E?imin yan?na sokuldum. Ona sahip ç?kmal?yd?m ama bunu yapmay? istemiyordum. E?imi yabanc? adamlar?n ellemeleri beni tahrik etmi?, k?z??t?rm??t?.

Sikimi kar?m?n sa? kalças?na yandan de?dirip bast?rmaya ba?lad?m. Arkas?nda duran adam hala elliyor, bir yandan da sikini kurcalayarak belini getirmeye u?ra??yordu. Kar?m?n yüzünün rengi de?i?mi?, k?zarm??t?. Belli ki zevk al?yor, ellenmesine ses ç?karm?yordu. Adam titreyerek külotuna, pantolonuna bo?al?rken kar?m?n k?ç?na iyice yap??t? ve bir süre öylece kald?.

Adam ilk durakta inerken ben onun yerini ald?m ve çevrenin yo?unlu?undan yararlanarak zenci vibratörü po?etten ç?kard?m, beklemeden pardösünün arka y?rtmac?n? hafifçe ay?r?p kar?m?n am?na soktum. Ç?plak k?ç?na temas eden elim, hiç zorlanmadan am?n? bulmu?, etraftakiler fark etmeden zenci yuvas?na yerle?mi?ti...

Cebimdeki kumandadan ald??? emirle titremeye ba?layan suni yarak görevini yaparken kar?m yine ?a??rm??, k?pk?rm?z? olmu?tu. Dudaklar?n? ?s?r?p ter içinde kal?nca orgazm olaca??n? anlad?m. Önündeki adam?n gö?süne ba??n? yaslayarak yap???nca ?a??rmak s?ras? bana gelmi?ti. Bir yandan da iki eliyle adama s?k?ca sar?ld?.

Çevreden bakanlar, adamla kar?m? çift sand?lar ve ald?rmad?lar ama ben müthi? k?skanm??t?m. Aralar?na girip ay?rmaya çal??t?msa da kar?m buna izin vermedi. Çünkü adama sülük gibi yap??m??t?. Anla??lan zenci alet i?ini ba?ar?yla yap?yordu.

Kar?m? bir hayli izledim ve izlerken de ölçüsüzce zevklendim. Yüzü sürekli olarak k?rm?z?yd?. Alev alev yan?yor, kesik kesik soluyor, burun delikleri h?zl? h?zl? aç?l?p kapan?yordu. Am?n?n da kas?l?p gev?edi?inden emindim, üstelik yap?? yap?? olmal?yd?. Onu, orada, herkesin içinde ç?r?lç?plak b?rak?p doya doya ok?amak, inleterek sikmek için yapmayaca??m ?ey yoktu ama bu imkans?zd?.

Otobüsten inerken kar?m hala k?pk?rm?z?yd? ve ölçüsüzce titriyordu. Acele ile bir taksi çevirip evin yolunu tuttuk. Bir an önce eve ula??p kar?m? sikmek için sab?rs?zlan?yordum...

ALINTIDIR...
  • Görüntülenme: 903
  • Tarih : 2016-01-19 01:09:18

Yorumlar

Bu Hikayeye Henüz Yorum Yazılmamış
Neden ilk yorumu siz yapmıyorsunuz ?


Site Haritası seks hikayeleri
RSS Sex Hikayeleri Porno hikayeler Sex Hikayeler - Sikiş Hikaye