Son yorumlar

Çok GüzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
beliyorum hanımlar seks için arayın
-----------------------------------------------------
kardeşim okul elbisesini değiştirirken
canım
-----------------------------------------------------
Çok GüzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
19 yaşındayımm amcığa doyamadımm sen belki doyurur
-----------------------------------------------------
Evli Çift
bende sız tanımak ıstrım aysel ve hakan eyer soru
-----------------------------------------------------
Hem Yeyenim Hem Oğlum
güzel
-----------------------------------------------------
Erkek Köpeğim Beni Sikti
kopekle urasma benım cesaretım var sana uyasa.
-----------------------------------------------------
kuzenim dilan
evet sizden yorum bekliyorum ltf.
-----------------------------------------------------
Anemın Acı Cekısı
aynı şeyi ben yaşadım seni cok iyi anlıyorum bu yo
-----------------------------------------------------
Güzel Ayaklar
seninle sıcaak bir gece
-----------------------------------------------------
Canım Karım
amına kodum serefsızı gavat
-----------------------------------------------------

Araç & Gereç

PORNO HİKAYE DUYURU ALANI

Bald?z?mla Sex ?li?kimiz Nas?l Ba?lad? (1. Bö

Bald?z?mla sürekli dertle?ir, ben ona ablas?yla, o bana e?iyle ya?ad??? s?k?nt?lar?m?z? anlat?r bir birimize terapi yapard?k. Evlendi?imiz günden bu yana bu terapiler düzenli olarak devam etti. Tabiki zaman içerisinde bir birimizi yak?ndan tan?ma f?rsat?m?zda olmu?tu, e? karakterli ki?ilerdik. ?kimizde pozitif duygulara sahipken e?lerimiz ise negatif duygularla yüklü ve sürekli sorun ç?kartan tiplerdi. Hal böyle olunca dertle?mek ve birbirimize yard?mc? olmak art?k kaç?n?lmaz olmu?tu.

Evlili?imizin 6. Senesinde yine bald?z?m i?yerime gelmi? ve dertle?meye ba?lam??t?k. Bu sefer durum baya farkl?yd? beni dinlemiyor sürekli e?inden yana dertlerini payla??yordu, anlatt??? ne varsa benim de e?imle ya?ad???m s?k?nt?lard?.

Konu konuyu açm?? art?k cinsel yönden sorunlar? oldu?unu dile getirmeye ba?lam??t?, bir yandan s?k?l?yor/utan?yor bir yandan da konu?up rahatlamak istiyordu, bunu çok bariz anl?yordum. En son "aç?k aç?k benimle konu?abilirsin, lütfen rahat ol" dedim.
E?inin ?eker hastas? oldu?unu biliyordum, bundan dolay? sertle?me problemi ya?ad???n? art?k söylemek zorunda kald?, uzun bir zamand?r bu problemi ya?ad???n? ve art?k bald?z?mla sex yapmaktan kaç?nd???n? söyledi ve bana acaba beni sevmiyor mu art?k diye sordu.

Bende sevmemesinden dolay? de?il, aralar?ndaki kavgalardan ve daha çok sertle?me problemi oldu?u için rezil olmaktan korktu?unu bundan dolay? yakla?mad???n? söyledim.

Günler böyle geçti, birkaç hafta sonra yine i? yerime ziyarete gelmi?ti. Bu sefer s?ra bendeydi, bende bir çok konuyu konu?tuktan sonra konuyu yine sex e getirdim.

Ni?anl?l???mdan bu güne kadar çok be?endi?im ve sexy buldu?um bald?z?m önümde ve konu seksti. Aletim sürekli pantolonumu zorluyordu.

Ablas?yla neredeyse 15 günde bir sex yapabildi?imi söyleme cesaretini art?k kazanm??t?m. Bundan dolay? çok büyük s?k?nt?lar ya?ad???m? ve gergin oldu?umu söyledi?imde gözlerini benden kaç?r?yordu. Belliki utanm??t? ama benim durmaya niyetim yoktu.
E?imi ve çocuklar?m? sevdi?imi, onu aldatmay? istemedi?imi (ki defalarca ba?ka kad?nlarla veya çiftlerle aldatm??t?m), asla bir ba?ka kad?nla gönül ili?kimin olmamas? gerekti?ini bunun aileme büyük zararlar verebilece?ini anlat?p bir yandan da çok ciddi ihtiyac?m?n oldu?unu kafam?n kar???k oldu?unu falan anlatmaya ba?lad???mda, sürekli beni izledi?ini ve aletime bakmaya ba?lad???n? gördü?ümde olay? art?k çözmü?tüm.

5 vakit namaz k?lan ancak kapal? olmayan bald?z?m?n duvarlar? çok sa?lamd?, bu günlük bu kadar diyerek konuyu de?i?tirmek istedim ancak bu sefer araya girdi, belli ki konuyu devam ettirmek istiyordu.

?yi bir s?rda? oldu?umu bildi?i için rahatça benimle konu?uyordu. Benim sex yapamama dan kaynaklanan s?k?nt?lar?m?n ayn?s?n? ya?ad???n? beni çok iyi anlad???n? ve hatta ayn? ?eyleri dü?ünüp e?ini aldatmak istemedi?i, daha da önemlisi hem güven hemde hijyen den dolay? daha da korktu?unu söyleyince bende konuya dald?m.

"Evet ayn? ?eyler beni korkutuyor ama galiba art?k dayanamayaca??m, birini bulmam laz?m bald?z" dedim. K?sa bir süre suskunluk oldu. Kendisi cesaret edemedi. Kar??mda duruyor gözlerimin içine bak?yordu, genç ve çok güzel bir vücuda sahip olan bald?z?m? sikmek istedi?imi söyleyip söylememek aras?nda sürekli gidip geliyordum, eminim ki oda ayn? dü?üncelerdeydi.

Sonunda benim cesaret edemeyece?imi anlay?p söyle dedi "eni?te ikimizde yine her zamanki gibi ayn? dertlerden yak?n?yoruz, bu sorunu yine birlikte çözmemiz gerekecek. Ba?ka bir kad?nla birlikte oldu?unda hem ba??na bela alabilirsin, hemde hastal?k kapabilirsin, ye?enlerimi ve ablam?n böyle bir sa?l?k problemi ya?amas? hepimiz için sorun olur, bende ayn? ?eylerden dolay? ba?ka birisine gidemiyorum, en korktu?um ?ey ise ad?m?n ç?kmas?" dedi ve sustu.

Art?k ok yaydan ç?km??t?, "o zaman bald?z zaten tek s?rda??m sensin, bu konuda gönül ili?kisi olmayaca??n? ikimizde çok iyi biliyoruz. Neden birbirimize bu konuda da destek olmayal?m?" diye sordum.

Yine gözleri parlam??t?. Uzun bir sessizlik daha oldu, çok iyi biliyordum e?ini sevdi?ini asl?nda bacanakla aram?z çok iyidir. Birlikte e?lerimizi defalarca aldatm?? alemler yapm???zd?r. Elbette bunlar? asla bald?z?ma anlatmad?m. Bana güven duymas?, onunla ayn? durumda oldu?umu bilmesi için elimden geleni yapt?m, ilmek ilmek ördüm bu güven duvar?n?.

Sonunda "olabilir" dedi ve yine sustu. Bu sefer kalkt?m, odam?n kap?s?n? kilitledi?im esnada, "hay?r eni?te bu do?ru de?il, hele burada asla olmaz" falan derken aya?a kalm??t?, gitmek istiyordu.

Belinden tutup kendime çekti?im gibi dudaklar?na yap??t?m, deliler gibi öpü?meye ba?lad?k. Bir elimi armut büyüklü?ündeki memelerine (ki o ana kadar bu kadar sert olduklar?n? bilmiyordum) di?er elimi ise kalçalar?n?n aras?na att?m ve "e?er bu konu?malardan sonra burada bu i?e ba?lamazsak bir daha ba?layamay?z ve bir birimizin yüzüne bakamay?z, art?k ok yaydan ç?kt? bald?z?m, burada bu i? ba?layacak" dedim.

Aletimi ç?kart?p eline verdi?imde art?k olay çoktan bitmi?ti, "hemen onu em" dedim. Resmen yarak hasreti vard? bald?z?m?n o ince dudaklar?yla küçücük a?z?yla aletimi a?z?na sokmaya çal??t?, dilliyor, ta?aklar?m? emiyor diliyle ta?aklar?m?n dibinden aletimin en üstüne kadar yal?yor beni resmen ç?ld?rt?yordu. En sonunda dayanamad?m ve a?z?na bo?ald?m, hepsini emdi ve yuttu, yara??m? tertemiz yapt?. Sonra "bu i? burada ba?lad? ama bitmeyecek eni?teci?im, s?ra bende ama burada olmaz" dedi. Belliki baya azm??t?. Hemen arabam?za atlay?p en yak?n otele gittik, 2 oda tuttuk, ama direkt benim odama girdik.

Bundan sonras?n? 2. bölümde anlataca??m
  • Görüntülenme: 474
  • Tarih : 2016-01-19 01:09:15

Yorumlar

Bu Hikayeye Henüz Yorum Yazılmamış
Neden ilk yorumu siz yapmıyorsunuz ?


Site Haritası seks hikayeleri
RSS Sex Hikayeleri Porno hikayeler Sex Hikayeler - Sikiş Hikaye